Velkommen

Hvad er Personlig Coaching?

Er coaching noget for dig?

Hvem er vi?

Yderligere info om coaching

E-Mail

 

 

Er personlig coaching noget for dig?

Hvis du ønsker forbedringer eller forandringer i dit liv, har du en vigtig ting til fælles med de mennesker, der vælger at benytte sig af en personlig coach. Ønskerne kan rette sig mod dit private liv, din karriere eller andre områder.

Personlig coaching skaber resultater indenfor:

 • Udvikling af karrieren
 • At finde et nyt job
 • At starte egen virksomhed
 • Et liv uden stress
 • En bedre balance imellem arbejde og privatliv
 • En bedre økonomi
 • At bryde dårlige vaner og mønstre
 • At opnå bedre livskvalitet
 • At finde sin personlige mission i livet
 • At få struktur og støtte til at opnå bedre og hurtigere resultater
 • At få hjælp til prioriteringer i livet
 • At få klarhed over personlige værdier
 • At finde den rette partner/kærlighed osv.
 • At få større selvtillid og selvværd
 • Frigørelse fra præstationsangst
 • At få bedre relationer til andre mennesker
 • At kende sine egne grænser og lære at sige til og fra
 • At få motivation og engagement
 • At få succes i livet

Personlig coaching er ikke terapi, men et effektivt værktøj, der er rettet mod nutiden og fremtidige mål.

Personlig coaching tilbyder dig en effektiv vej til det liv, du ønsker. 


|Velkommen| |Hvad er Personlig Coaching?| |Er coaching noget for dig?| |Hvem er vi? |Yderligere info om coaching|


Det kan lade sig gøre!

Creative Inspire 2004 ©